Polityka ochrony danych osobowych (RODO)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest …… , z siedzibą …… (dalej „Administrator”) …..

// dokument w trakcie przygotowania